...
05/02/2016 - !
11/09/2015 - 2.5
11/09/2015 -
11/09/2015 - OR-2
11/09/2015 - 19"
11/09/2015 - KVM - IP
30/08/2013 - SAS SFF-8643 !
30/08/2013 - Surlink " "

/ SAS /

.

Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4x SFF-8482, 0.5 , SAS-025, Negorack1260 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4x SFF-8482, 1 , SAS-026, Negorack1645 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4xSATA backplane, reverse cable, 1 , SAS-030, Negorack1479.1 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4xSATA, 0.5 , SAS-027, Negorack1092.7 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4xSATA, 1 , SAS-028, Negorack1407.7 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to 4xSATA, 1 , SAS-028, Negorack1407.7 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to SFF-8087, 0.5 , SAS-023, Negorack1050 .
Mini SAS Cable, SFF-8087 to SFF-8087, 1 , SAS-024, Negorack1277.5 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088, 1 , SAS-008, Negorack3920 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088, 2 , SAS-009, Negorack4963 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088, 3 , SAS-010, Negorack6510 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088, 4 , SAS-011, Negorack6272 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8470, 1 , SAS-035, Negorack4004 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8470, 2 , SAS-036, Negorack4280.5 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8470, 3 , SAS-037, Negorack4760 .
Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8470, 4 , SAS-038, Negorack5810 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8643 to 4xSATA with sideband, 0.5 , SAS-012, Negorack1057 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8643 to 4xSATA with sideband, 1 , SAS-013, Negorack1214.5 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8643 to SAS(4)x1 (SFF-8482), 1 , SAS-014, Negorack2590 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8643 to SFF-8087, 0.5 , SAS-015, Negorack1214.5 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8643 to SFF-8087, 1 , SAS-016, Negorack1645 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8088, 1 , SAS-017, Negorack3491.6 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8088, 2 , SAS-018, Negorack4681.6 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8470, 1 , SAS-019, Negorack3430 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8644, 1 , SAS-020, Negorack3491.6 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8644, 2 , SAS-021, Negorack4419.1 .
Mini SAS HD Cable, SFF-8644 to SFF-8644, 4 , SAS-022, Negorack6527.5 .
SAS ADAPTEC ACK-INT-SAS*4-TO-4SAS*1-0.5M ADAPTEC4900 .
SAS Cable, SFF-8470 to SFF-8470, 1 , SAS-033, Negorack3836 .
SAS Cable, SFF-8470 to SFF-8470, 2 , SAS-034, Negorack5292 .
SAS Cable, SFF-8484 to 4x SATA, 0.5 , SAS-045, Negorack1106 .
SAS Cable, SFF-8484 to 4x SATA, 1 , SAS-044, Negorack1533 .
SAS Cable, SFF-8484 to 4x SFF-8482, 1 , SAS-043, Negorack2056.6 .
SAS Cable, SFF-8484 to SFF-8484, 1 , SAS-042, Negorack1071 .
SAS HighPoint Cable EXT-MS-1MIB MINI-SAS TO INFINIBAND LATCH (FOR 2322)3500 .
SAS HighPoint Cable Infiniband to 4 E-SATA cable4130 .
SAS to SATA, 29Pin SFF-8482 (Signal+Power) to SATA 15, SAS-031, Negorack449.4 .
SAS to SATA, 29Pin SFF-8482 (Signal+Power) to SATA 50, SAS-032, Negorack514.5 .
SAS to SATA, 29Pin SFF-8482 (Signal+Power) to SATA 70, SAS-029, Negorack455 .
PCI- SATA/SAS 112 .
SAS chassis adapter 4X (SFF-8470) / SATA 7pin x 42038.4 .
SAS SFF-8087 to SFF-8088, 2 port, SAS-005, NR-BRD8087-8088DBL, Negorack3444 .
SAS SFF-8484 to SFF-8470, , SAS-007 ,Negorack2906.4 .